Thermo Scientific Orion 9429BN - elektroda jonoselektywna miedziowa (Cu2+)

9429BN - elektroda jonoselektywna miedziowa (Cu2+)

Elektroda miedziowa (Cu2+)

Specyfikacja:

Związek: Miedź (Cu2+)
Nr. Kat.: 9429BN
9429SC
Budowa: stała, półogniwo
Zakres pomiaru: 1 x 10-8 do 0,1 M
6,4 x 10-4 do 6350 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900200
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900002 wewnętrzny / 900003 zewnętrzny
Standard kalibracji: 0,1 M Cu(NO3)2 / 942906
Wymagany ISA: 940011