Thermo Scientific Orion 9707BNWP - elektroda jonoselektywna azotanowa (NO3-) jonododatnia

9707BNWP - elektroda jonoselektywna azotanowa (NO3-) jonododatnia

Elektroda azotanowa (NO3-) jonododatnia

Specyfikacja:

Związek: Azotan (NO3-) jonododatni
Nr. Kat.: 9707BNWP
Budowa: ionplus Sure-Flow plastikowa membrana kombinowana
Zakres pomiaru: 7 x 10-6 do 1,0 M
0,1 do 14000 ppm w N
Optymalny zakres temperatur: 0 do 40 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900046
Standard kalibracji: 0,1 M NaNO3 / 920706
1000 ppm N / 920707
100 ppm N / 930707
Wymagany ISA: 930711 lub
930710 /
azotan ISS