Thermo Scientific Orion 9482BN - elektroda jonoselektywna ołowiowa (Pb2+)

9482BN - elektroda jonoselektywna ołowiowa (Pb2+)

Elektroda ołowiowa (Pb2+)

Specyfikacja:

Związek: Ołów (Pb2+)
Nr. Kat.: 9482BN
9482SC
Budowa: stała, półogniwo
Zakres pomiaru: 1 x 10-6 do 0,1 M
0,2 do 20700 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900200
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900002 wewnętrzny / 900003 zewnętrzny
Standard kalibracji: 0,1 M Pb(ClO4)2 / 948206
0,1 M Na2SO4 / 948207
Wymagany ISA: Zgodnie z instrukcją użytkownika