Thermo Scientific Orion 9417BN - elektroda jonoselektywna chlorkowa (Cl-)

9417BN - elektroda jonoselektywna chlorkowa (Cl-)

Elektroda chlorkowa (Cl-)

Specyfikacja:

Związek: Chlorek (Cl-)
Nr. Kat.: 9417BN
9417SC
Budowa: stała, półogniwo
Zakres pomiaru: 5 x 10-5 do 1,0 M
1,8 do 35500 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900200
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900002 wewnętrzny / 900003 zewnętrzny
Standard kalibracji: 0,1 M NaCl / 941706
100 ppm Cl- / 941707
1000 ppm Cl- / 941708
Wymagany ISA: 940011 lub
941709 /
CISA