Thermo Scientific Orion 9409BN - elektroda jonoselektywna fluorkowa (F-)

9409BN - elektroda jonoselektywna fluorkowa (F-)

Elektroda fluorkowa (F-)

Specyfikacja:

Związek: Fluorek (F-)
Nr. Kat.: 9409BN
940900
9409SC
Budowa: stała, półogniwo
Zakres pomiaru: 1 x 10-6 M do nasycenia
0,02 ppm do nasycenia
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900100
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900001
Standard kalibracji: 0,1 M NaF / 940906
100 ppm F- / 940907
1 ppm F- z/ TISAB II / 040906
2 ppm F- z/ TISAB II / 040907
10 ppm F- z/ TISAB II / 040908
Wymagany ISA: 940909 /
TISAB II
940911 /
TISAB III