Thermo Scientific Finntip Filter Extended

Thermo Scientific Finntip Filtered Extended

Zoptymalizowane pod kątem jednokanałowych oraz wielokanałowych, automatycznych i elektronicznych pipet Thermo Scientific Finnpipette serii F1, F2, F3, Focus, Digital oraz Novus.

  • Filtr: Obojętny chemicznie filtr z polietylenu.
  • Wszechstronność: Idealne do wrażliwych procedur takich jak reakcje oparte o PCR, pipetowania substancji radioaktywnych, próbek zakaźnych oraz lotnych.
  • Zabezpieczone: Końcówki są dostarczane w próżniowo zapakowanych, sterylizowanych stojakach.
  • Autoklawowalność: Nie są autoklawowalne.
  • Certyfikaty: Finntip Filter są wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn.

Certyfikaty: Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD)

Sterylne, jednorazowe końcówki Thermo Scientific Finntip Filter Extended są idealne do PCR, pipetowania substancji radioaktywnych, zakaźnych oraz lotnych.

Specyfikacja:

Nr. kat. Nazwa Pojemność Opakowanie Ilość Opis Sterylność Długość (cm)
94052310 Finntip Filter 100 Extended 0,5 - 100 µl Pudełko 10 x 96 Stojak Sterylne 7,8
94052320 Finntip Filter 200 Extended 0,5 - 200 µl Pudełko 10 x 96 Stojak Sterylne 7,8
94052430 Finntip Filter 1000 Extended 100 - 1000 µl Pudełko 5 x 96 Stojak Sterylne 9,9