Thermo Scientific Orion 9810BN - Micro Micro szklana elektroda pH kombinowana, mała końcówka

9810BN - Micro Micro szklana elektroda pH kombinowana, mała końcówka

  • Mieści się w probówkach i małych naczyniach
  • Pomiar próbek od 0,5 µl

Pomiar próbek od 0,5µl

Specyfikacja:

Zakres pH: 0-14
Precyzja pH: 0,02
Zakres temperatur: 0-80°C
Wewnętrzne odniesienie: Ag/AgCl
Klucz elektrolityczny: Ceramiczny
Roztwór wypełniający: 4M KCl z Ag/AgCl
Wymiary: Długość – 120 mm; Końcówka – 1,3 mm x 37 mm
Głębokość zanurzenia: 1 mm
Złącze: BNC (9810BN)