Thermo Scientific Orion 9803BN - Micro szklana elektroda pH kombinowana, krótka

9803BN - Micro szklana elektroda pH kombinowana, krótka

  • Pomiar próbek od 5 µl

Do małych probówek i płytek mikrotitracyjnych

Specyfikacja:

Zakres pH: 0-14
Precyzja pH: 0,02
Zakres temperatur: 0-80°C
Wewnętrzne odniesienie: Ag/AgCl
Klucz elektrolityczny: Ceramiczny
Roztwór wypełniający: 4M KCl z Ag/AgCl
Wymiary: Długość – 83 mm; Końcówka – 2,5 mm x 48 mm
Głębokość zanurzenia: 2 mm
Złącze: BNC (9803BN)