Thermo Scientific Orion 9802BN - Micro szklana elektroda pH kombinowana

9802BN - Micro szklana elektroda pH kombinowana

  • Mieści się w probówkach i małych naczyniach
  • Pomiar próbek już od 5 µl

Pomiar próbek od 5µl

Specyfikacja:

Zakres pH: 0-14
Precyzja pH: 0,02
Zakres temperatur: 0-80°C
Wewnętrzne odniesienie: Ag/AgCl
Klucz elektrolityczny: Ceramiczny
Roztwór wypełniający: 4M KCl z Ag/AgCl
Wymiary: Długość – 150 mm; Końcówka – 2,5 mm x 18 mm
Głębokość zanurzenia: 2 mm
Złącze: BNC (9802BN)