Thermo Scientific Orion 9770BNWP - elektroda jonoselektywna chlorowa (Cl2)

9770BNWP - elektroda jonoselektywna chlorowa (Cl2)

Elektroda chlorowa (Cl2)

Specyfikacja:

Związek: Chlor (Cl2)
Nr. Kat.: 9770BNWP
9770SC
Budowa: stała, kombinowana
Zakres pomiaru: 1 x 10-7 do 3 x 10-4 M
0,01 do 20 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 50 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: Nie wymaga
Standard kalibracji: 100 ppm w Cl2 / 977007
Wymagany ISA: 977010 /
zasadowy
977011 / kwasowy