Thermo Scientific Orion 9719BNWP - elektroda jonoselektywna potasowa (K+) jonododatnia

9719BNWP - elektroda jonoselektywna potasowa (K+) jonododatnia

Elektroda potasowa (K+) jonododatnia

Specyfikacja:

Związek: Potas (K+) jonododatni
Nr. Kat.: 9719BNWP
Budowa: ionplus Sure-Flow plastikowa membrana kombinowana
Zakres pomiaru: 1 x 10-6 do 1,0 M
0,04 do 39000 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 40 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900065
Standard kalibracji: 0,1 M KCl / 921906
Wymagany ISA: 931911