Thermo Scientific Orion 9648BNWP - elektroda jonoselektywna kadmowa (Cd2+) jonododatnia

9648BNWP - elektroda jonoselektywna kadmowa (Cd2+) jonododatnia

Elektroda kadmowa (Cd2+) jonododatnia

Specyfikacja:

Związek: Kadm (Cd2+) jonododatni
Nr. Kat.: 9648BNWP
Budowa: ionplus Sure-Flow stała kombinowana
Zakres pomiaru: 1 x 10-7 do 1,0 M
0,01 do 11200 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900061
Standard kalibracji: Zgodnie z instrukcją użytkownika
Wymagany ISA: 940011