Thermo Scientific Orion 9629BNWP - elektroda jonoselektywna miedziowa (Cu2+) jonododatnia

9629BNWP - elektroda jonoselektywna miedziowa (Cu2+) jonododatnia

Elektroda miedziowa (Cu2+) jonododatnia

Specyfikacja:

Związek: Miedź (Cu2+) jonododatni
Nr. Kat.: 9629BNWP
Budowa: ionplus Sure-Flow stała kombinowana
Zakres pomiaru: 1 x 10-8 do 0,1 M
6,4 x 10-4 do 6350 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900063
Standard kalibracji: 0,1 M Cu(NO3)2 / 942906
Wymagany ISA: 940011