Thermo Scientific Orion 9617BNWP - elektroda jonoselektywna chlorkowa (Cl-) jonododatnia

9617BNWP - elektroda jonoselektywna chlorkowa (Cl-) jonododatnia

Elektroda chlorkowa (Cl-) jonododatnia

Specyfikacja:

Związek: Chlorek (Cl-) jonododatni
Nr. Kat.: 9617BNWP
Budowa: ionplus Sure-Flow stała kombinowana
Zakres pomiaru: 5 x 10-5 do 1,0 M
1,8 do 35500 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900062
Standard kalibracji: 0,1 M NaCl / 941706
100 ppm Cl- / 941707
1000 ppm Cl- / 941708
Wymagany ISA: 940011 lub
941709 /
CISA