Thermo Scientific Orion 9609BNWP - elektroda jonoselektywna fluorkowa (F-) jonododatnia

9609BNWP - elektroda jonoselektywna fluorkowa (F-) jonododatnia

Elektroda fluorkowa (F-) jonododatnia

Specyfikacja:

Związek: Fluorek (F-) jonododatni
Nr. Kat.: 9609BNWP
960900
Budowa: ionplus Sure-Flow stała kombinowana
Zakres pomiaru: 1 x 10-6 M do nasycenia
0,02 ppm do nasycenia
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900061
Standard kalibracji: 0,1 M NaF / 940906
100 ppm F- / 940907
1 ppm F- z/ TISAB II / 040906
2 ppm F- z/ TISAB II / 040907
10 ppm F- z/ TISAB II / 040908
Wymagany ISA: 940909 /
TISAB II
940911 /
TISAB III