Thermo Scientific Orion 9546BN - elektroda jonoselektywna tlenku azotu (NOx)

9546BN - elektroda jonoselektywna tlenku azotu (NOx)

Elektroda tlenku azotu (NOx)

Specyfikacja:

Związek: Tlenek azotu (NOx)
Nr. Kat.: 9546BN
Budowa: gazowa, kombinowana
Zakres pomiaru: 4 x 10-6 do 5 x 10-3 M
0,18 do 230 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 50 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 954602
Standard kalibracji: 0,1 M NaNO2 / 954606
Wymagany ISA: 956410