Thermo Scientific Orion 9512HPBNWP - elektroda jonoselektywna amoniakowa (NH3) wysokiej wydajności

9512HPBNWP - elektroda jonoselektywna amoniakowa (NH3) wysokiej wydajności

Elektroda amoniakowa (NH3) wysokiej wydajności

Specyfikacja:

Związek: Amoniak (NH3) wysoka wydajność
Nr. Kat.: 9512HPBNWP
9512HP01
Budowa: gazowa, kombinowana
Zakres pomiaru: 5 x 10-7 do 1,0 M
0,01 do 17000 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 50 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 951209
Standard kalibracji: 0,1 M NH4Cl / 951006
Wymagany ISA: 951011