Thermo Scientific Orion 9512BNWP - elektroda jonoselektywna amoniakowa (NH3) standardowa

9512BNWP - elektroda jonoselektywna amoniakowa (NH3) standardowa

Elektroda amoniakowa (NH3) standardowa

Specyfikacja:

Związek: Amoniak (NH3) standard
Nr. Kat.: 9512BNWP
951201
Budowa: gazowa, kombinowana
Zakres pomiaru: 5 x 10-7 do 1,0 M
0,01 do 17000 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 50 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 951202
Standard kalibracji: 0,1 M NH4Cl / 951006
Wymagany ISA: 951211