Thermo Scientific Orion 9448BN - elektroda jonoselektywna kadmowa (Cd2+)

9448BN - elektroda jonoselektywna kadmowa (Cd2+)

Elektroda kadmowa (Cd2+)

Specyfikacja:

Związek: Kadm (Cd2+)
Nr. Kat.: 9448BN
9448SC
Budowa: stała, półogniwo
Zakres pomiaru: 1 x 10-7 do 1,0 M
0,01 do 11200 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 80 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900200
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900002 wewnętrzny / 900003 zewnętrzny
Standard kalibracji: Zgodnie z instrukcją użytkownika
Wymagany ISA: 940011