Thermo Scientific Orion 938101 - elektroda jonoselektywna nadchlorkowa (ClO4-)

938101 - elektroda jonoselektywna nadchlorkowa (ClO4-)

Elektroda nadchlorkowa (ClO4-)

Specyfikacja:

Związek: Nadchloran (ClO4-)
Nr. Kat.: 938101
Budowa: Plastikowa membrana, półogniwo
Zakres pomiaru: 7 x 10-6 do 1,0 M
0,7 do 99500 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 40 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900200
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900002 wewnętrzny / rozcieńczone ISA zewnętrzny
Standard kalibracji: Zgodnie z instrukcją użytkownika
Wymagany ISA: 930711