Thermo Scientific Orion 9319BN - elektroda jonoselektywna potasowa (K+)

9319BN - elektroda jonoselektywna potasowa (K+)

Elektroda potasowa (K+)

Specyfikacja:

Związek: Potas (K+)
Nr. Kat.: 9319BN
Budowa: Plastikowa membrana, półogniwo
Zakres pomiaru: 1 x 10-6 do 1,0 M
0,04 do 39000 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 40 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900200
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900002 wewnętrzny / rozcieńczone ISA zewnętrzny
Standard kalibracji: 0,1 M KCl / 921906
Wymagany ISA: 931911