Thermo Scientific Orion 9305BN - elektroda jonoselektywna czterofluoroboranowa (BF4-)

9305BN - elektroda jonoselektywna czterofluoroboranowa (BF4-)

Elektroda czterofluoroboranowa (BF4-)

Specyfikacja:

Związek: Czterofluoroboran (BF4-)
Nr. Kat.: 9305BN
Budowa: Plastikowa membrana, półogniwo
Zakres pomiaru: 7 x 10-6 do 1,0 M
0,6 do 86800 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 40 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900200
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900002 wewnętrzny / rozcieńczone ISA zewnętrzny
Standard kalibracji: Zgodnie z instrukcją użytkownika
Wymagany ISA: 930711