Thermo Scientific Orion 8611BNWP - elektroda jonoselektywna sodowa (Na+)

8611BNWP - elektroda jonoselektywna sodowa (Na+)

Elektroda sodowa (Na+)

Specyfikacja:

Związek: Sód (Na+)
Nr. Kat.: 8611BNWP
Budowa: ROSS Sure-Flow, kombinowana
Zakres pomiaru: 1 x 10-6 M do nasycenia
0,02 ppm do nasycenia
Optymalny zakres temperatur: 0 do 100 °C
Wymagana elektroda referencyjna: Zawiera
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 90010 lub 90012 do niskich stężeń Na+
Standard kalibracji: 10 ppm Na+ / 941105
100 ppm Na+ / 941107
1000 ppm Na+ / 841108
KA zestaw standardowy, 1 M NaCl
z ISA / 650700
0,1 M NaCl / 941706
Wymagany ISA: 841111
841113 /
roztwór kondycjonujący