Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Tecan Te-MO, Evo oraz Aquarius

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Tecan Te-MO, Evo oraz Aquarius

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki BioRobotix dla stacji Tecan Te-MO, Evo oraz Aquarius dostępne są w paczkach po 10 statywów (zarówno sterylne, jak i niesterylne).

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix pasujące do stacji pipetujących Tecan Te-MO, Evo oraz Aquarius. Dostępne w wersjach: z przeźroczystego polipropylenu, zarówno sterylne, jak i niesterylne, z barierą ART® zapobiegającą przedostawaniu się aerozoli.

Specyfikacja:

Przeźroczyste z polipropylenu do stacji Tecan Te-MO, Evo oraz Aquarius
Nr. kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
906-261 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
906-262 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
906-021 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
907-261 100µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
907-262 100µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
907-021 80µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
908-261 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
908-262 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
908-021 150µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne