Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Tecan Genesis, Freedom™, Evo ™, Miniprep oraz Cavro

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do stacji pipetujących Tecan Genesis, Freedom™, Evo ™, Miniprep oraz Cavro

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki BioRobotix dla stacji Tecan Genesis, Freedom, Evo, Miniprep oraz Cavro dostępne są w opakowaniach EconoPak, składających się z 50 statywów z końcówkami niesterylnymi, a także w paczkach po 10 statywów (zarówno sterylne, jak i niesterylne).

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix pasujące do stacji pipetujących Tecan Genesis, Freedom™, Evo ™, Miniprep oraz Cavro. Dostępne w wielu wersjach: z przeźroczystego polipropylenu, wykrywające ciecz (przewodzące), o szerokim otworze wylotowym, z barierą ART® zapobiegającą przedostawaniu się aerozoli.

Specyfikacja:

Przewodzące o poszerzonym otworze wylotowym do stacji Tecan Genesis, Freedom, Evo, Miniprep oraz Cavro
Nr. kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
903-251G 200µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, o poszerzonym otworze wylotowym Sterylne
903-252G 200µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, o poszerzonym otworze wylotowym Niesterylne
903-011G 175µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, o poszerzonym otworze wylotowym, z barierą ART Sterylne
904-251G 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, o poszerzonym otworze wylotowym Sterylne
904-252G 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, o poszerzonym otworze wylotowym Niesterylne
904-011G 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, o poszerzonym otworze wylotowym, z barierą ART Sterylne
Przewodzące do stacji Tecan Genesis, Freedom, Evo, Miniprep oraz Cavro
Nr. kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
901-251 20µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
901-252 20µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
901-253 20µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, opakowanie Econopack Niesterylne
901-011 10µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
902-251 50µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
902-252 50µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
902-253 50µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, opakowanie Econopack Niesterylne
902-011 30µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
903-251 200µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
903-252 200µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
903-253 200µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, opakowanie Econopack Niesterylne
903-011 175µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
904-251 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
904-252 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
904-253 1000µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, opakowanie Econopack Niesterylne
904-011 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
Przeźroczyste z polipropylenu do stacji Tecan Genesis, Freedom, Evo oraz Cavro
Nr. kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
901-261 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
901-262 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
901-021 10µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
902-261 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
902-262 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
902-021 30µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
903-261 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
903-262 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
903-021 175µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
904-261 1000µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
904-262 1000µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
904-021 1000µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne