Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Qiagen BioRobot 3000, 8000, 9600, 9604 Rosys oraz Colibri

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Qiagen BioRobot 3000, 8000, 9600, 9604 Rosys oraz Colibri

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix pasujące do stacji pipetujących Qiagen BioRobot 3000, 8000, 9600, 9604 Rosys oraz Colibri.

Specyfikacja:

Przewodzące do stacji BioRobot 3000, BioRobot 8000, BioRobot 9604, Rosys oraz Colibri
Nr kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
951-251 300µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
951-252 300µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
951-253 300µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, Econopack Niesterylne
951-011 250µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
953-251 1100µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
953-252 1100µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
953-253 1100µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, Econopack Niesterylne
953-011 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
Przeźroczyste do stacji BioRobot 3000, BioRobot 8000, BioRobot 9604, Rosys oraz Colibri
951-261 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
951-262 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
951-021 170µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
953-261 1100µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
953-262 1100µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
953-021 1000µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne