Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Perkin-Elmer/Packard PlateTrak, MiniTrak oraz Evolution P-3 z głowicą 384-dołkową

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Perkin-Elmer/Packard PlateTrak, MiniTrak oraz Evolution P-3 z głowicą 384-dołkową

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix pasujące do stacji pipetujących Perkin-Elmer/Packard PlateTrak, MiniTrak oraz Evolution P-3 z głowicą 384-dołkową.

Specyfikacja:

Przeźroczyste do stacji Perkin-Elmer/Packard PlateTrak, MiniTrak oraz Evolution P-3
Nr. kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
925-261 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
925-262 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
925-021 10µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
927-261 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
927-262 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
927-021 40µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
929-261 235µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
929-262 235µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
929-021 180µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
Przeźroczyste CCS 384 do stacji PlateTrak, MiniTrak oraz Evolution P-3 z głowicą 384-dołkową
931-261 30µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Sterylne
931-262 30µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
931-021 20µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
Przeźroczyste Low Retention do stacji PlateTrak, MiniTrak oraz Evolution P-3
925-261-05 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
925-262-05 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
925-021-05 10µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
927-261-05 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
927-262-05 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
927-021-05 40µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
929-261-05 235µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
929-262-05 235µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
929-021-05 180µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne