Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Beckman Biomek<sup>®</sup> FX/NX, Multimek™ AP96, Biomek 3000

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Beckman Biomek® FX/NX, Multimek™ AP96, Biomek 3000

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix pasujące do stacji pipetujących Biomek® FX/NX, Multimek™ AP96, Biomek 3000.

Specyfikacja:

Przeźroczyste do stacji Biomek FX/NX, Multimek AP96 oraz Biomek 3000
Nr kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
912-261 10µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
912-262 10µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
912-021 8µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
916-021 40µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
916-261 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
916-262 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
918-261 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
918-262 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
919-261 250µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
919-262 250µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
919-021 130µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
Przeźroczyste o poszerzonym otworze wylotowym do stacji Biomek FX/NX, Multimek AP96 oraz Biomek 3000
919-261G 250µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, o poszerzonym otworze wylotowym Sterylne
919-262G 250µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, o poszerzonym otworze wylotowym Niesterylne
919-021G 130µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, o poszerzonym otworze wylotowym, z barierą ART Sterylne