Końcówki Thermo Scientific ART Standard z barierą ART do pipet automatycznych

Thermo Scientific ART® Standard - końcówki z barierą ART do pipet automatycznych

Końcówki ART barrier posiadają unikalną interaktywną barierę, której porowata struktura zamyka się i uszczelnia w kontakcie z aerozolami lub roztworami wodnymi używanymi w laboratoriach.

Zwykłe filtry w końcówkach posiadają strukturę o porach znacznie większych, niż substancje, przed którymi staramy się uchronić nasze przyrządy, laboratoria i próbki. Stosując strukturę o mniejszych porach (20 mikronów) ogranicza się przemieszczanie powietrza wewnątrz końcówki, co prowadzi do zwiększenia czasu pobierania cieczy, a w konsekwencji do nieprawidłowych pipetowań oraz zmniejszenia dokładności i precyzji.

Interaktywna natura bariery ART pozwala na stworzenie struktury porowatej o wielkości około 40 mikronów zapewniającej całkowitą ochronę przed zanieczyszczeniami, a jednocześnie umożliwiającej swobodne pobieranie i dokładne dozowanie próbek. Szeroki wybór różnych modeli pozwala na dobranie właściwej końcówki do danej aplikacji, włączając w to pipetowanie materiałów radioaktywnych, próbek lepkich, delikatnych komórek, krwi, wirusów lub problematycznych białek.

Micropoint

Końcówki o budowie Micropoint posiadają znacznie węższy profil, o blisko 50% mniejszej powierzchni, niż standardowe końcówki do

Certyfikat PURE

Wszystkie sterylne końcówki ART posiadają certyfikat PURE potwierdzający najwyższą jakość wykonania oraz czystość od RNazy, DNazy, ATP, DNA oraz endotoksyn.

Porównanie końcówek z barierą ART z końcówkami ze zwykłym filtrem.

Na pipety nałożono końcówki o mniejszej objętości i celowo wciągnięto zbyt dużą ilość cieczy.

Końcówki z samouszczelniającą się barierą, zapobiegające zanieczyszczeniom pipety i próbki.

MBP ART® zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń z końcówki do pipety nawet w najtrudniejszych warunkach i gwarantują 100% ochronę przed zanieczyszczeniem aerozolami oraz cieczami.

Specyfikacja:

Nr. kat. Nazwa Pojemność Opakowanie Ilość Opis Sterylność
2139 ART 10 10µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2139B ART 10 10µl Worek 1000   Niesterylne
2139-RI ART 10 10µl Pudełko 10 x 96 Wkład do stojaka, Micropoint Sterylne
2139-HR ART 10 10µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2140 ART 10 REACH 10µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Wydłużone, Micropoint Sterylne
2140B ART 10 REACH 10µl Worek 1000 Wydłużone, Micropoint Niesterylne
2140IW ART 10 REACH 10µl Pakowane pojedynczo 1 Pakowane pojedyńczo Sterylne
2140-RI ART 10 REACH 10µl Pudełko 10 x 96 Wkład do stojaka, wydłużone Sterylne
2140-HR ART 10 REACH 10µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Wydłużone Sterylne
2139F ART 10F 10µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2149E ART 20E 10µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Ultra-micro Sterylne
2149EB ART 20E 10µl Worek 1000 Ultra-micro Niesterylne
2149E-RI ART 20E 10µl Pudełko 10 x 96 Wkład do stojaka, Ultra-micro Sterylne
2149E-HR ART 20E 10µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Ultra-micro Sterylne
2149

ART 20

20µl Pudełko 10 x 96 Stojak Sterylne
2149P ART 20 P 20µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2149P-50 ART 20 P 20µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint, BreakThru Sterylne
2149PB ART 20 P 20µl Worek 1000 Micropoint Niesterylne
2149PIW ART 20 P 20µl Pakowane pojedynczo 1 Micropoint Sterylne
2149P-RI ART 20 P 20µl Pudełko 10 x 96 Wkład do stojaka, Micropoint Sterylne
2149P-HR ART 20 P 20µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2780 ART 50U 50µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Softfit do pipet wielokanałowych Sterylne
2065 ART 100 100µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2065B ART 100 100µl Worek 1000 Micropoint Niesterylne
2065-RI ART 100 100µl Pudełko 10 x 96 Wkład do stojaka, Micropoint Sterylne
2065-HR ART 100 100µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2065E ART 100E 100µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2065EB ART 100E 100µl Worek 1000 Micropoint Niesterylne
2065E-RI ART 100E 100µl Pudełko 10 x 96 Wkład do stojaka, Micropoint Sterylne
2065E-HR ART 100E 100µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2069 ART 200 200µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2069B ART 200 200µl Worek 1000 Micropoint Niesterylne
2069IW ART 200 200µl Pakowane pojedynczo 1 Micropoint Sterylne
2069-RI ART 200 200µl Pudełko 10 x 96 Wkład do stojaka Sterylne
2069-HR ART 200 200µl Pudełko 10 x 96 Stojak Sterylne
2770 ART 200U 200µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Softfit do pipet wielokanałowych Sterylne
2070 ART 300 300µl Pudełko 10 x 96 Stojak, Micropoint Sterylne
2070B ART 300 300µl Worek 1000 Micropoint Niesterylne
2279 ART 1000 1000µl Pudełko 8 x 100 Stojak, SoftFit Sterylne
2279B ART 1000 1000µl Worek 1000 SoftFit Niesterylne
2279IW ART 1000 1000µl Pakowane pojedynczo 1 SoftFit Sterylne
2079E ART 1000E 1000µl Pudełko 8 x 100 Stojak Sterylne
2079EB ART 1000E 1000µl Worek 1000   Niesterylne
2079EIW ART 1000E 1000µl Pakowane pojedynczo 1   Sterylne
2079 ART 1000 REACH 1000µl Pudełko 8 x 100 Stojak, Wydłużone Sterylne
2179-RI ART 1000 XL 1000µl Pudełko 10 x 96 Wkład do stojaków Sterylne
2179-HR ART 1000 XL 1000µl Pudełko 10 x 96 Stojak Sterylne
2080 ART 1250 1250µl Pudełko 8 x 96 Stojak, Wydłużone, SoftFit Sterylne
2080B ART 1250 1250µl Worek 1000 Wydłużone, SoftFit Niesterylne
2090 ART 1200 1200µl Pudełko 8 x 96 Stojak Sterylne
2090B ART 1200 1200µl Worek 1000   Niesterylne
2180B ART 5000 5 ml Worek 250   Sterylne