Odczynniki i akcesoria Thermo Scientific Orion do elektrod jonoselektywnych

Numery katalogowe:

Regulatory siły jonowej (ISA) oraz specjalne odczynniki
Nr. Kat. Opis (wszystkie butle mają pojemność 475 ml, o ile nie zostało inaczej zaznaczone w opisie)
951211 Amoniak - regulator siły jonowej pH
700005 Zestaw testowy do analiz azotanów do elektrody amoniakowej -odczynnik zasadowy (951011); odczynnik redukujący (700006); roztwór wypełniający do elektrody, 2 x 50 ml (951203); standard 100 ppm N azotan (930707); standard 100 ppm amoniak (951207); procedura aplikacji nr 115 "Pomiar azotanów w próbkach środowiskowych" Ang
700006 Zestaw testowy do analiz azotanów - odczynnik redukujący
940011 Bromek, kadm, chlorek, miedź, jodek, srebro, rodanek - ISA
932011 Wapń - ISA
950210 Dwutlenek węgla - ISA
941709 Chlorek - kompleksacyjny regulator siły jonowej (CISA), 2 x 475 ml
977011 Chlor - odczynnik kwaśny
977010 Chlor - odczynnik jodkowy, 5 x 50 ml
951011 Cyjanek - odczynnik zasadowy, 10 M NaOH
940909 Fluorek - TISAB II, 3,8l
940999 Fluorek - TISAB II, 4 x 3,8l
940911 Fluorek - TISAB III koncentrat
930711 Czterofluoroboran, azotan i nadchlorany - ISA
930710 Azotan - roztwór tłumiący interferencje azotanów (NISS)
934610 Azotan - ISA
956410 Tlenek azotu - bufor kwaśny
931911 Potas - ISA
941609 Siarczek - bufor antyutleniający (SAOB) 4 x 475 ml
841111 Sód - ISA
841113 Sód - roztwór odnawiający
841101 Sód - roztwór do przechowywania
654203 Surfakant - dodatek do próbki
654204 Surfaktant - odczynnik niejonowy
654205 Surfaktant - titrant niejonowy
Nr. Kat. Akcesoria do elektrod jonoselektywnych (ISE)
9300BNWP rękojeść serii 93 - złącze BNC wodoodporne
930000 rękojeść serii 93 - złącze U.S. Standard
9300SC rękojeść serii 93 - złącze nakrętka - wymaga osobnego kabla
9700BNWP rękojeść serii 93 ionplus - złącze BNC wodoodporne
948201 paski polerujące do elektrod stałych
900060 mieszadło ionplus
Nr. Kat. Roztwory wypełniające do elektrod jonoselektywnych (ISE) (wszystkie po 5 szt. w butelkach 60 ml, o ile nie zostało inaczej zaznaczone w opisie)
951202 Amoniak 1 x 60 ml (do 9512BNWP oraz 951201)
951209 Amoniak 1 x 60 ml (do 9512HPBNWP oraz 9512HP01)
900018 Jony amonowe
950202 Dwutlenek węgla 1 x 60 ml
900017 Chlorek
900001 Fluorek
954602 Tlenek azotu 1 x 50 ml
900061 Seria ionplus - Optymalne wyniki A - kadm, wapń, fluorek, siarczek
900062 Seria ionplus - Optymalne wyniki B - chlorek, cyjanek, ołów, srebro/siarczek
900067 Seria ionplus - Optymalne wyniki C - srebro
900063 Seria ionplus - Optymalne wyniki D - bromek, miedź, jodek
900065 Seria ionplus - Optymalne wyniki E - potas
900046 Seria ionplus - Optymalne wyniki F - azotan, azotyn
900002 Odniesienie Double Junction - roztwór wypełniający wewnętrzny
900003 Odniesienie Double Junction - roztwór wypełniający zewnętrzny
900010 Sód - 2 M NH4Cl
900012 Sód - 0,1 M NH4Cl do niskich stężeń sodu
900004 Sód - elektroda micro
Nr. Kat. Membrany i moduły jonoselektywne (ISE)
951204 Amoniakowa standardowa - 9512BNWP oraz 951201 - 20 membran luzem
951205 Amoniakowa standardowa - 9512BNWP oraz 951201 - 3 membrany 
951214 Amoniakowa wysokiej wydajności - 9512HPBNWP oraz 9512HP01 - 20 membran luzem
951215 Amoniakowa wysokiej wydajności - 9512HPBNWP oraz 9512HP01 - 3 membrany z kapturkami, złożone
950204 Dwutlenek węgla - 4 membrany z uszczelkami o-ring
954604 Tlenek Azotu - 20 membran luzem
931801 Plastikowa membrana do półogniwa - Amoniak
932001 Plastikowa membrana do półogniwa - Wapń
931701 Plastikowa membrana do półogniwa - Chlorek
930501 Plastikowa membrana do półogniwa - Fluorobor
930702 Plastikowa membrana do półogniwa - Azotan
930701 Plastikowa membrana do półogniwa - Azotan 3 szt
938101 Plastikowa membrana do półogniwa - Podchloran
930101 Plastikowa membrana do półogniwa - pH - odporne na HF
931901 Plastikowa membrana do półogniwa - Potas
933201 Plastikowa membrana do półogniwa - Twardość wody
972001 Plastikowa membrana do elektrody kombinowanej - Wapń
970701 Plastikowa membrana do elektrody kombinowanej - Azotan
971901 Plastikowa membrana do elektrody kombinowanej - Potas
Nr. Kat. Standardy kalibracji ISE (wszystkie butle mają pojemność 475 ml, o ile nie zostało inaczej zaznaczone w opisie)
951006 Amoniak - 0,1 M NH4Cl
951207 Amoniak - 100 ppm w N
951007 Amoniak - 1000 ppm w N
943506 Bromek - 0,1 M NaBr
922006 Wapń - 0,1 M CaCl2
950206 Dwutlenek węgla - 0,1 M NaHCO3
950207 Dwutlenek węgla -1000 ppm w CaCO3
941706 Chlorek - 0,1 M NaCl
941707 Chlorek - 100 ppm w Cl-
941708 Chlorek - 1000 ppm w Cl-
977007 Chlor - 100 ppm w Cl2
942906 Miedź - 0,1 M Cu(NO3)2
940906 Fluorek - 0,1 M NaF
940907 Fluorek - 100 ppm w F-
040906 Fluorek - 1 ppm w F- z TISAB II
040907 Fluorek - 2 ppm w F- z TISAB II
040908 Fluorek - 10 ppm w F- z TISAB II
940916 Zestaw po 1 szt z: 1 ppm w F- z TISAB II (040906) oraz 10 ppm w F- z TISAB II (040908)
945306 Jodek - 0,1 M NaI
948206 Ołów - 0,1 M Pb(ClO4)2
948207 Ołów - 0,1 M Na2SO4 siarczan
920706 Azotan - 0,1 M NaNO3
930707 Azotan - 100 ppm w N
920707 Azotyn i tlenek azotu - 0,1 M NaNO2
954606 Potas - 0,1 M KCl
921906 Sód - 5% NaCl
941104 Sód - 0,1 M NaCl
941706 Sód - 10 ppm w Na+
941105 Sód - 100 ppm w Na+
941108 Sód - 1000 ppm w Na+
941109 Sód - standard znanego dodatku 1000 ppm w Na+ z ISA
650700 Sód - zestaw standardów znanego dodatku: 3 x 475 ml 1 M NaCl z ISA oraz 1 x 475 ml ISA (841111)
654201 Surfaktant - 0,0 5 M hyamine
654202 Surfaktant - 0,01 M laurylosiarczanu sodowego (SLS) 60 ml
923206 Twardość wody - 100 ppm w CaCO3
922006 Twardość wody - 0,1 M CaCl2
26.03.2019

Promocja: Do końca maja wybrane elektrody pH Thermo Scientific ORION w atrakcyjnych cenach!...

15.02.2013

Zapraszamy do zapoznania się z systemem pipetowania F1-ClipTip...