ProteinSimple - CB1000: Ultraczuła analiza białek sygnałowych

Główne zdjęcie - ProteinSimple - CB1000: Ultraczuła analiza białek sygnałowych

Opis:

  • CB1000 System do określania liczby fosfoprotein polimorficznych w komórkach i tkankach
  • Pomiar białek sygnałowych w posortowanych komórkach macierzystych i pierwotnych
  • Monitorowanie wpływu leków na fragmenty tkanek i próbek z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej

System do analiz protein CB1000 pozwala na szybką analizę ilościową rzadkich białek. Umożliwia też przeprowadzanie doświadczeń z ekstremalnie małymi próbkami (już od 25 komórek) i uzyskiwanie szczegółowych informacji o stanie fosforylacji krytycznych białek sygnałowych. Automatyka systemu pozwala przyśpieszyć proces pozyskiwania danych z próbek w standardowych mikropłytkach z 384 studzienkami, zapewniając jednocześnie niezwykłą zgodność między próbkami, jak również wygodę pracy.

System CB1000 jest automatycznym, działającym w oparciu o kapilary i technologię NanoPro systemem do testów immunologicznych stworzonym w oparciu o swojego poprzednika - system Firefly 3000. Tak jak w badaniu metodą Western Blot, białka ze złożonych próbek biologicznych są separowane, unieruchamiane i znaczone przeciwciałami. W systemie CB1000 zastosowano jednakże do separacji elektroforezę ogniskową, aby uzyskać rozkład różnych stanów fosforylacji białek sygnałowych. Odseparowane białka są następnie unieruchamiane na ściankach kapilary i poddawane reakcji z przeciwciałami pierwotnymi i wtórnymi. Przeciwciała wtórne znaczone są peroksydazą chrzanową (HRP), co umożliwia ultraczułą detekcję przy użyciu chemiluminescencji. Pozwala to na szybkie pomiary białek o niskim stężeniu, z wykorzystaniem minimalnych ilości próbki.

ERK
26.03.2019

Promocja: Do końca maja wybrane elektrody pH Thermo Scientific ORION w atrakcyjnych cenach!...

15.02.2013

Zapraszamy do zapoznania się z systemem pipetowania F1-ClipTip...