ProteinSimple - System do obrazowania Western Blot FluorChem Q

Główne zdjęcie - ProteinSimple - System do obrazowania Western Blot FluorChem Q

Opis:

Ilościowe obrazowanie Western Blot

Wielokanałowa detekcja fluorescencji i możliwości obrazowania chemiluminescencji przez system FluorChem Q stanowią pełne rozwiązanie do obrazowania i analizy ilościowej metodą Western Blot. System ten współpracuje z szerokim zakresem barwników i zestawów dostarczając elastyczność potrzebną przy różnorodnych aplikacjach.

 • Sześciopozycyjne koło filtrów:

  Dostarcza wszechstronność przy obrazowaniu UV i fluorescencji
 • Trzy kanały wzbudzania:

  O zakresach dostosowanych do wielokanałowego obrazowania fluorescencji metodą Western Blot
 • Wysokiej jakości obiektyw stałoogniskowy:

  Do szybkiego obrazowania
 • Oprogramowanie AlphaView® Q:

  Pozwala na zapis protokołu obrazowania i dostarcza narzędzi analizy ilościowej

Wielokanałowa analiza Western Blot

Badanie wielu białek jednocześnie

FluorChem Q pozwala na detekcję ilościową wielu białek w trakcie jednej analizy, eliminując konieczność czasochłonnej obróbki blotów . Intensywność jest normalizowana do wartości kontrolnych, aby skorygować niedokładności.

FluorChem Q eksperyment Eksperyment na proteinie CEA z oznaczeniem Cy3

Eksperyment na proteinie transferynowej z oznaczeniem Cy5

Wartości kontrolne IgG z oznaczeniem fluoresceiną

Łączny obraz trójkolorowej analizy fluorescencyjnej Western Blot, antygen rakowo-płodowy (CAE), transferyna oraz IgG zostały wykryte przy pomocy przeciwciał oznaczonych fluorescencyjnie i zobrazowane w trzech różnych kanałach fluorescencji o różnych widmach. Czas obrazowania: 24 sekundy.

Wykrywanie białek o zbliżonej mobilności

Białka o zbliżonej mobilności, takie jak fosforylowane i defosforylowane białka polimorficzne, można badać w tej samej próbie. Funkcja Channel Viewer pozwala na wizualizację poszczególnych zakresów w obszarach nachodzących na siebie.

FluorChem Q Białka o zbliżonej mobilności

Wysokiej czułości detekcja białek

System FluorChem Q dostarcza szeroki zakres dynamiki i czułości niezbędny przy dokładnym określaniu subtelnych zmian w poziomach protein.

FluorChem Q Detekcja protein
26.03.2019

Promocja: Do końca maja wybrane elektrody pH Thermo Scientific ORION w atrakcyjnych cenach!...

15.02.2013

Zapraszamy do zapoznania się z systemem pipetowania F1-ClipTip...